det hinduistiske pantheon skal ses i lyset af flere tusinde års religiøs symbolik
i Indien betragtes gudebilleder som symbolske udtryk for en guddommelig kvalitet, ikke nødvendigvis som en direkte kopi af gudens udseende. Ganesha anses for et højere spirituelt væsen snarere end en fysisk størrelse, og murtierne (gudestatuerne) symboliserer hans væsen.

det er derfor ikke murtien, der tilbedes, men den bagvedliggende sandhed, den repræsenterer.

Ganesha er også kendt som Aumkara, da hans krop ligner tegnet for det hellige mantra aum; elefantguden ses dermed som en kropsliggørelse af selve kosmos.
Ganeshas elefanthoved symboliserer elefantens visdom og salighed, stærk og dog blid.

Ganesha
herre over succes, ødelægger af det onde og kendt for at fjerne alle forhindringer, hvilket falder elefanten det stærkeste dyr naturligt, når den baner vejen med sine stødtænder…eller rettere stødtand.

da Ganeshas pen knækkede, mens han var i gang med at nedskrive Mahabharataen (et gedigent litterært værk på 22 bind efter Vyasas diktat) brækkede han den ene stødtand af for at ku skrive alle ordene ned på papir.

symboler
den knækkede stødtand er derfor et symbol på det store offer, som han gav for formidling af viden – hans kælenavn Ekadanta betyder den en-tandede.

han har 4 arme og hver hånd bærer noget betydningsfuldt, undtagen hans nederste højre hånd, der er løftet med håndfladen vendt mod os som en velsignelse.

i hans venstre (mærkeligt nok) hånd holder han en snor og for det meste en mala (bedekæde med 108 perler), som symboliserer, at man skal blive ved med at søge viden og fortsat udvikle sig som kæden uden afslutning.

fadet med laddoo, som er søde kager, symboliserer, at man skal finde sjælens og livets sødme…af samme betydning står der altid fade fyldt med frugt, bananer og kokos, alle Ganeshas favoritter, der nærmest indbyder til at tage for sig af livets retter… At den velsignede mad/prasad ligger på gulvet, viser verden ligger for hans fødder.

øksen, han holder i sin højre hånd, er våbnet, der skærer alle bånd af attachments over.

hvordan blev Ganesha skabt
i hinduismen er Ganesha (sanskrit गनेष, også stavet Ganesa eller Ganesh) visdommens, intelligensens og undervisningens gud.

han er søn af Shiva og Parvati, bror til Murugan (Kartikeya) og ægtemand til Bharati, Riddhi og Siddhi.

der er mange forskellige historier om, hvordan Ganesha kom til verden og ikke mindst, hvordan han fik sit hoved.

den nok mest almindelige fortæller Ganesha blev skabt, mens hans far Shiva var bortrejst.
da Shiva vendte tilbage, fandt han Ganesha vogtende sin mor, Parvati, og da Ganesha ikke ville lade ham gå ind til Parvati, huggede han Ganeshas hoved af.
Parvati opdagede dette og blev meget vred, så Shiva forsikrede hende, at han ville gøre det godt igen og gik ud og bad dyrene om at ofre deres hoved…
kun elefanten sagde ja, og Shivas gave til elefanten var til gengæld enorm visdom.

dengang Shiva satte et elefanthoved på Ganesha, sørgede Parvati for, at han altid vil være den gud, der kommer før alle de andre – uanset hvor i landet og hvem hovedtemplet er dedikeret til – Ganesha er den første og den elskede elefantgud samler på den måde alle hinduerne under et!

Ganeshas 10 dage lange fest
i Indien er der særligt én vigtig højtid til ære for Ganesha, Ganeshotsa.
festen varer ti dage og starter med Ganesh Chaturthi, Ganeshas fødselsdag.
højtiden slutter på den 9. fuldmåne i året, Ananta Chaturdashi, hvor Ganeshas murti (gudsbillede) nedsænkes i vand. i Bombay og Varkala bruger man det Arabiske Hav, medens man mange steder i Nord- og Østindien bruger den hellige Gangesflod.

det betyder:
Ganeshas fødselsdag aldrig falder en fuldmåne!

læs eventyret om månens cyklus i næste blogindlæg og forstå hvorfor…