sankt, saint eller helgen er ifølge wikipedia en person, som er nær ved Gud og derfor hellig.

i indien kender man begrebet साधु/sadhu, der oversat fra sanskrit
(et af verdens ældste sprog, hvorfra mange selv europæiske ord har sine rødder)
betyder den, der lever/søger sandheden.

sadh kommer fra satya = sandhed

det ville være nærliggende at tro, at saint/sankt er inspireret af samme ordoprindelse.

satya er en af de 5 yamas i det første af yogaens 8 trin, se her

se Gnosis – the history of yoga en inspirerende video med gennemgang af de 8 trin her

læs et inspirerende eventyr om Alexander den stores møde med en sadhu HER